Investér i olie og læn dig tilbage

En ny investeringsform på det danske marked gør det nemmere og mere stabilt at investere i det sorte guld – olie. Hemmeligheden er, at investere mens olien stadig er langt under jorden.

Når man taler om investeringer, tænker de fleste på aktier og obligationer, men i løbet af de sidste 10-15 år har investeringer i råvarer vundet frem. Olie er sammen med guld de typiske investeringer på råvaremarkedet. Og med investeringskonceptet Working Interest er investering i olie både stabilt og nemt at gå til.

Bliv medejer af et oliefelt

Investering i olieWorking Interest er et koncept, hvor du sætter dine penge i en nettoandel af et amerikansk olie- eller gasfelt. Når feltets råstoffer udvindes og sælges, tilfalder indtjeningen investorerne. Du bliver altså medejer og kan læne dig tilbage i stolen, mens du venter på afkastet.

Det lyder måske for godt til at være sandt. Men statslig kontrol sikrer, at hverken investor eller jordejer bliver taget ved næsen. Du kan samtidig holde øje med den daglige udvikling af dit oliefelt. Railroad Commission of Texas registrerer alle oliefelter finansieret gennem Working Interest og opdaterer jævnligt, om der er udvundet olie, og om det er blevet solgt.

Alle parter er afhængige af hinanden

Investering i olieI USA er det ikke staten men jordejerne, der ejer rettighederne til de råstoffer, som bliver fundet i undergrunden. Og da jorden ofte tilhører ejere uden kompetencer og kapital til at etablere en olieboring, bliver de i stedet etableret af lokale operatører gennem projekter finansieret af Working Interest. Landejerne, de lokale operatører og investorerne er altså alle afhængige af hinanden.

Når du investerer i Working Interest, vil det altid være på amerikansk jord. I Danmark og resten af Europa tilhører råstoffer fundet i undergrunden nemlig staten, og konceptet kan således ikke fungere.

Nyt i Danmark – 80 års erfaring i USA

Selvom konceptet er nyt i Danmark, har vi enkelte udbydere af Working Interest alligevel. De varetager på vegne af dig din investering i det sorte guld på den anden side af Atlanterhavet. Derudover tilbyder de både formuepleje og rådgivning.

Working Interest har til gengæld været det fortrukne koncept til investering i olie I USA siden 1930’erne. I skrivende stund har over 4 millioner sat deres penge i konceptet. Projekterne bliver udelukkende finansieret gennem investorenes egenkapital. Således indgår der hverken ekstern finansiering eller banklån.

Generel stigning i råvarer

Boomet i investeringer på råvaremarkedet skyldes ikke kun olie. F.eks. har guld aldrig været handlet så dyrt, som det har de sidste år. Og du kan både investere i fysisk guld samt aktier og værdipapirer. Fysisk guld anbefales dog.

Guld har de sidste mange tusinde år fungeret som finansiel investering, og metallet har overlevet både kriser og krige. Hvor fysisk guld er universelt accepteret og altid vil have en finansiel værdi, kan man risikere, at ens aktier pludselig intet er værd. Prisstigning er dog den eneste mulighed for afkast.

Vælger du at sætte dine penge i guld, bør du overveje, hvordan det skal opbevares. Du kan både opbevare det selv, men det kan også opbevares hos din guldleverandør. Sidstnævnte har de fleste fordele. Opbevarer du guldet hos leverandøren, slipper du for transportomkostninger, du kan nemmere sælge guldet videre, og leverandøren kan hjælpe dig med, at verificere guldets ægthed overfor en eventuel køber.

Olie, guld og generelt råvaremarkedet er den bedste og sikreste løsning, hvis du går efter en stabil investering. Dine penge sidder nemlig i et fysisk produkt fremfor spekulationer.