Hvad er morarenter?

Morarenter er yderligere omkostninger, der pålægges en låntager, hvis ikke en fordring er betalt til aftalt tid. Det betyder långiver har ret til at pålægge låntager en fast skematisk rente oveni det skyldige beløb, såfremt debitor ikke betaler det skyldige beløb til tiden.

Det kan derfor betragtes som værende en form for erstatning. Denne skal betales til långiver som en form for straf, fordi den oprindelig betaling er forsinket eller udeblevet. Det er derfor det juridiske udtryk for en fast grænse for, hvad en långiver kan tillægge debitor ved forsinket betaling.

Hvordan udregnes morarenter?

Morarenter skal (i hvert fald i Danmark) beregnes ud fra faste bestemmelser. Det er faste bestemmelser, der står skrevet i Renteloven. Derfor er det også noget, alle långivere er forpligtet til at overholde, hvis de vælger at pålægge morarenter på en opkrævning hos en skyldner.

Det er ensbetydende med, at en bank og et pengeinstitut ikke selv har mulighed for at bestemme, hvor meget deres morarenter skal lyde på. Udregnes de ikke ud fra de officielle regler og love på området, så har låntager ikke pligt til at betale morarenterne, da de ikke er retmæssigt pålagt.

Hvad er morarenten på nu?

I skrivende stund består morarenten af den årlige referencesats, der styres af Danmarks Nationalbank. Dertil vil der også blive tillagt et fast tillæg, der lyder på 8 procentpoint. Derfor er det også dét, de mange långivere (eller andre former for kreditorer) skal forholde sig til, når de pålægger en opkrævning morarenter.

Fra 2014 har der været udstedt en fast rentesats fra Danmarks Nationalbank, der lyder på 0,20%. Det betyder, at den samlede morarente lyder på 8,20%, da de føromtalte 8 procentpoint også skal indregnes. Dertil skal det også gøres klart, at renters rente medtages ikke i udregningen.

Morarenter kan koste dig dyrt

Det er en rigtig god idé, at du sørger for at betale dine regninger til tiden. Én ting er, at du kan blive pålagt et rykkergebyr, men hvis kreditor vælger at pålægge morarenter, så kan det ende med at koste dig dyrt. Uanset beløbets størrelse, så kan en rentesats på 8,2% forvandle sig til rigtig mange penge.

Har du en gæld, du ikke er i stand til at indfri, så er det en god idé at kontakte kreditor og give dem indsigt i din situation. Det kan være, du kan få en længere løbetid, så de månedlige afdrag bliver mindre. Det kan ende med at spare dig for rigtig mange penge, uanset om det er et lån eller anden form for kredit.

Kan alle kreditorer pålægge morarenter?

Enhver kreditor har mulighed for at pålægge morarenter på en opkrævning til en skyldner. Det inkluderer alt lige fra et teleselskab til en långiver. Uanset situationen, så kan morarenter ende med at koste dig dyrt, og du skal derfor fokusere på at undgå dem.

Har du svært ved at indfri din gæld, så skal du være proaktiv, så du vidt muligt kan undgå at blive pålagt disse renter. Forsøg i stedet at genforhandle lånet eller omlæg det, så du får en længere løbetid.